Vision och mål

angelicabild

vision

Vård och omsorgstjänster med samhällsnytta, mångfald och kvalitet.

MÅL

Nöjd kund/Nöjd medarbetare

Våra medarbetare skall bidra till de lösningar som efterfrågas och förväntas värdesätta våra kunders och egna resurser högt genom ansvarsfull användning. Vi hjälper varandra och våra kunder att nå målen. Vår mångfald ger perspektiv på olika frågeställningar och bidrar till att lösa utmanande uppgifter med målet nöjda kunder och medarbetare. Vården och omsorgen genom oss är attraktiv och erbjuder kunden långsiktigt mervärde. Tillsammans med våra kunder identifierar vi behovsområden med syftet att skapa långsiktiga, varaktiga förbättringar.