Vilka vi är

Vision och mål

Vi delar en inspirerande vison och värdegrund att leverera tjänster som är samhällsnyttiga, med mångfald och beaktandet av alla människors lika värde. Vi är ett team av olikheter där allas värderingar är grunden och utgångspunkten i vårt jobb.

Värdegrund

Vår värdegrund vilar på människors lika värde. Vi är hjälpsamma mot varandra och tror på att alla människor skall ges samma möjligheter. Vi välkomnar mångfald och tar avstånd från alla former av exkludering, kränkning och särbehandling.

Hållbarshetsarbete

Vårt arbete skall vara långsiktigt hållbart för kunder och medarbetare. Det skall även bidra till ett långsiktigt ansvar för samhälle och miljö. Vi har en modell med samhällsengagemang och socialt ansvarstagande som bidrar till att ge någonting tillbaka av det vi fått.