Verksamheter

Våra verksamheter

malmabacke
hinrik

MALMA BACKE

Verksamhetschef
Hinrik Nyberg
Telefon direkt 073-516 81 20
Epost hinrik.nyberg@privatenursing.se

Adress
Malma backe 3C, 756 47 Uppsala
Telefon 018-727 82 31
Mobil 073-516 81 22
Epost malmabacke@privatenursing.se

Gruppbostaden i Malma Backe 3C är del av en bostadsrättsförening i en trappuppgång där flera människor bor. De flesta dagar jobbar många boende på sina dagliga verksamheter.

gustafkjellberg
hinrik

GUSTAF KJELLBERG

Verksamhetschef
Hinrik Nyberg
Telefon direkt 073-516 81 20
Epost hinrik.nyberg@privatenursing.se

Adress
 Malma backe 3C, 756 47 Uppsala
Telefon 018-727 82 24 
Mobil 073-516 81 21
Epost gustafkjellberg@privatenursing.se

Gruppbostaden ligger i det som från början hörde till Ulleråkers sjukhus. Nu är det studentlägenheter förutom gruppbostaden. De flesta dagar jobbar många boende på sina dagliga verksamheter.

backvagen
hinrik

BACKVÄGEN

Verksamhetschef
Hinrik Nyberg
Telefon direkt 073-516 81 20
Epost hinrik.nyberg@privatenursing.se

Adress Backvägen 1, 756 53 Uppsala
Telefon 018-727 82 04 
Mobil 0735-16 81 23
Epost backvagen@privatenursing.se

I Uppsalas södra stadsdelar ligger villaområdet Sunnersta. Gruppbostaden är i ett hus som är byggt för det ändamålet. Flera av de boende är hemma på dagarna. 

sandgropsgatan
rahman

SANDGROPSGATAN GRUPPBOENDE

Verksamhetschef
Rahman Bolhasani
Telefon direkt 070-319 05 50
Epost rahman.bolhasani@privatenursing.se

Adress Sandgropsgatan 7, 753 34 Uppsala
Telefon 018-727 65 46
Mobil 0708-56 36 68
Epost sandgropsgatan@privatenursing.se

Sandgropsgatans gruppboende ligger i centrala Uppsala och är en del utav en bostadsrättsförening med egen trappuppgång där det bor flera olika brukare. Sandgropsgatans gruppboende är ett socialpsykiatri boende där majoriteten av människorna som bor här är hemma under dagtid.

helsingforsgatan
rahman

HELSINGFORSGATAN GRUPPBOENDE

Verksamhetschef
Rahman Bolhasani
Telefon direkt  070-319 05 50
Epost rahman.bolhasani@privatenursing.se

Adress Helsingforsgatan 159, 752 64 Uppsala
Telefon 018-72 70 231
Epost helsingforsgatan@privatenursing.se

Helsingforsgatans gruppbostad är en friliggande villa vid ett bostadsområde i området Ekeby i Uppsala, boendet byggdes för ändamålet efter socialpsykiatrireformen 1995. Här bor flera brukare vilka primärt är hemma på dagtid.

Sandstensgatan
rahman

SANDSTENSVÄGEN GRUPPBOENDE

Verksamhetschef
Rahman Bolhasani
Telefon direkt  070-319 05 50
Epost rahman.bolhasani@privatenursing.se
Adress Sandstensvägen 20, 752 67 Uppsala

Kontakta boendet
Telefon
018-727 81 65
Epostsandstensvägen@privatenursing.se

Sandstensvägens gruppboende ligger i området Herrhagen längst ned på en gata med närhet till stora grönområden. Gruppbostaden byggdes efter socialpsykiatrireformen 1995 för ändamålet. Här bor flera brukare vilka under dagtid vistas på sina arbeten på daglig verksamhet.

vigmund
fotomall-180x180

VIGMUND VÅRD OCH OMSORGSBOENDE

Verksamhetschef
Nazilla Olsson
Telefon direkt 073-516 81 28
Fax 018-727 75 00
Epost nazilla.olsson@privatenursing.se
Adress Gåvstavägen 19, 755 96 Uppsala

Gruppledare Pernilla Selling Telefon 018-727 75 07
Avdelningen ”Ängen” Telefon 018-727 75 04
Avdelningen ”Gläntan” Telefon 018-727 75 05
Sjuksköterska, Telefon 073-516 81 24
Sjukgymnast, Telefon 073-516 81 25
Arbetsterapeut, Telefon 073-516 81 26

Vigmund är ett vård- och omsorgsboende beläget i Rasbo utanför Uppsala. Boendet har stor fin trädgård med möjlighet till utevistelse och samvaro i trevlig miljö.Verksamheten drivs på uppdrag av Uppsala kommun.Det finns totalt 30 lägenheter varav två är dubbletter där par har möjlighet att bo tillsammans. Två lägenheter är avsedda för växelvård. Det finns en enhet för demenssjukdom med 9 lägenheter samt 21 lägenheter för personer med omvårdnadsbehov.

Vi har sjuksköterska i verksamheten dagtid och joursjuksköterska övrig tid. Verksamheten har även sjukgymnast och arbetsterapeut. Varje boende har en kontaktman. Omvårdnadspersonal finns på plats dygnet runt. Vår vårdhund är populär! Vigmund har en dagverksamhet där de boende och personer med biståndsbeslut från kommunen har möjlighet att deltaga i dagliga aktiviteter. Aktivitetsansvarig planerar för aktiviteter som är allt ifrån promenader till olika utflykter.Maten serverar vi från Dafgård och dagligen finns två rätter att välja mellan till lunch och middag. På helgen serveras en trerätters meny för extra festlig stämning.

villahuddinge
ewa-180x180

villa huddinge

Föreståndare
Ewa Brändholm
Telefon direkt 070-319 85 81
Epost ewa.brandholm@privatenursing.se
Adress Lännavägen 157, 141 91 Huddinge

Kontakt boendet
Mobil 070-518 74 49

Villa Huddinge ligger  naturskönt vid sjön Orlången. Här välkomnar vi ensamkommande flyktingbarn mellan 14 tom 18 år som söker asyl eller fått permanent uppehållstillstånd. Boendet drivs i egen regi. Här finns egna rum i hemlik miljö med gemensamma ytor för social samvaro. Området inbjuder till ett aktivt fritidsliv med grönområden, vatten och strövområden. Vi har egen trädgård med sjötomt. Skola och övrig samhällsservice finns i närområdet.

Vårt mål är att ungdomarna skall ha en god skolunderbyggnad, god hälsa och kunna leva ett självständigt liv. Varje ungdom har en kontaktperson och vi arbetar utifrån BBIC där alla arbetar aktivt i planering och utveckling för att skapa goda förutsättningar för barnen att leva, bo, utvecklas och integreras i det svenska samhället.

ekgardenstodboende
fotomall-180x180

Stockholm stödboende

Boendechef
Anette Zetterlund
Mobil 070-319 25 70
Epost anette.zetterlund@privatenursing.se
Adress Carl Sebardts väg 4B, 128 62 Sköndal

Kontakt boende
Mobil 073-514 41 30

I Stockholm Stödboende kan socialtjänsten placera ungdomar från 16 tom 21 år. I boendet har varje ungdom ett eget rum och stora gemensamma utrymmen för social samvaro.

Kontaktpersoner finns tillgängliga vissa tider under veckan och tillgång till vuxenstöd finns dygnet runt.

allegarden
zegai

SPEGELBACKEN

Tf Föreståndare
Zegai Habtom
Telefon direkt 073-516 81 29
Epost zegai.habtom@privatenursing.se
Adress Spegelbacken 46-48, 187 65 Täby

Spegelbacken är ett HVB- boende för ensamkommande barn mellan 14-17 år. Efter man fyllt 18 år kan man bo kvar en tid, dock längst tills man fyller 21 år.  Vi arbetar medvetet och i nära samarbete med socialtjänst och gode män, med att göra dessa barn redo att flytta ut till eget boende så snabbt det är möjligt efter det att de fyllt 18 år.

Detta görs genom ett ständigt integrationsarbete genom bl.a. aktiviteter utanför boendet (både i grupp och individuellt), stöd att hitta praktikplatser, mycket eget ansvar för det egna boendet (ADL), tydlig struktur och tydliga regler på boendet. Kontaktpersonerna arbetar dels utifrån barnens egna uttryckta behov, dels utifrån det uppdrag verksamheten får för varje individ genom vård,- och genomförandeplaner.

bro
fotomall-180x180

haningejouren

Epost info@privatenursing.se

Arbetet ställer höga krav på självständighet, att bedöma/utföra medicinska behandling och specifika omvårdnadsinsatser. Vi ansvarar för alla HSL insatser jourtid inom SÄBO, LSS samt Socialpsykiatri på uppdrag av Haningen kommun.

hemsjukvard
asa

uppsalajouren

Samordnande Sjuksköterska
Åsa Westlund
Telefon direkt 070-319 11 32
Epost asa.westlund@privatenursing.se
Adress Säbygatan 3, 753 23 Uppsala

Vår sjuksköterskepatrull ansvarar för HSL-insatser inom särskilt, ordinärt och LSS boende i Uppsala Knivsta området. Vi har ett samordnande ansvar för verksamheterna under icke kontorstid och administrerar larm, telefonkonsultationer samt hembesök. Vi ger råd och stöd till såväl vård och omsorgspersonal som anhöriga.

klockargarden
valmir

KLOCKARGÅRDEN

Föreståndare
Valmir Tahiri
Telefon direkt 073-521 50 73
Epost valmir.tahiri@privatenursing.se

Arbetsledare
Marie Johansson
Telefon 073-521 50 75
Epost marie.johansson@privatenursing.se
Adress Klockaregatan 3, 512 54 Svenljunga

Klockargården HVB är ett boende för ensamkommande barn med plats för 14 barn och ungdomar. Målgruppen är pojkar och flickor mellan 14-18 år. Boendet drivs i egen regi. På klockargården finns det även ett stödboende med 4 platser för ungdomar som fyllt 18 år och som kan bo kvar fram till dem fyllt 21 år. På Klockargårdens stödboende arbetar 1 anställd på 50 % som ska hjälpa ungdomarna med bland annat matlagning, skolarbeten, kontakter med myndigheter, uppföljningssamtal mm.

Boendet erbjuder ett gott integrationsarbete där de boende får vara med och bestämma bland annat aktiviteter som erbjuds av boendet. Boendet erbjuder vidare husmöten där ungdomarna får uttrycka vad de tycker fungerar bra och mindre bra. Alla ungdomar går i skola och erbjuds läxhjälp. Varje ungdom har en kontaktperson där kontaktpersonen tillsammans med ungdomen ska jobba vidare utifrån sina egna behov, men även utifrån genomförandeplan som uträttas tillsammans med ungdomen.

allegarden
valmir

ALLÉGÅRDEN

Föreståndare
Valmir Tahiri
Telefon direkt 073-521 50 73
Epost valmir.tahiri@privatenursing.se

Arbetsledare
Genc Avdiu
Telefon 073-514 41 37
Epost genc.avdiu@privatenursing.se
Adress Uppegårdsgatan 2, 516 34 Dalsjöfors

Dalgården är ett HVB-hem för ensamkommande barn med plats för 14 barn och ungdomar. Målgruppen är pojkar och flickor mellan 14-18 år. Boendet drivs i egen regi.

Boendet erbjuder ett gott integrationsarbete där de boende får vara med och bestämma bland annat aktiviteter som erbjuds av boendet. Boendet erbjuder vidare husmöten där ungdomarna får uttrycka vad de tycker fungerar bra och mindre bra. Alla ungdomar går i skola och erbjuds läxhjälp. Varje ungdom har en kontaktperson där kontaktpersonen tillsammans med ungdomen ska jobba vidare utifrån sina egna behov, men även utifrån genomförandeplan som uträttas tillsammans med ungdomen.

villafornudden
ewa-180x180

VILLA FORNUDDEN

Föreståndare
Ewa Brändholm
Telefon direkt 070-319 85 81
Epost ewa.brandholm@privatenursing.se

Samordnare
Anette Zetterlund
Mobil 070-319 25 70
Epost anette.zetterlund@privatenursing.se
Adress Trångsundsvägen 37, 135 52 Tyresö

Villa Fornudden är ett litet boende med 7 platser i en villa med egen trädgård. Målgruppen är ensamkommande barn mellan 14 t.o.m 18 år. Boendet drivs i egen regi. Villa Fornudden ligger centralt i Tyresö med direkt närhet till kommunikationer och service.

Varje ungdom har en egen kontaktperson som har det övergripande ansvaret under boendetiden. Vi arbetar utifrån BBIC där vi aktivt arbetar med planering, utveckling och integrerings samhället.

dalgarden
valmir

DALGÅRDEN

Föreståndare
Valmir Tahiri
Telefon direkt 073-521 50 73
Epost valmir.tahiri@privatenursing.se

Arbetsledare
Genc Avdiu
Telefon 073-514 41 37
Epost genc.avdiu@privatenursing.se
Adress Uppegårdsgatan 2, 516 34 Dalsjöfors

Dalgården är ett HVB-hem för ensamkommande barn med plats för 14 barn och ungdomar. Målgruppen är pojkar och flickor mellan 14-18 år. Boendet drivs i egen regi.

Boendet erbjuder ett gott integrationsarbete där de boende får vara med och bestämma bland annat aktiviteter som erbjuds av boendet. Boendet erbjuder vidare husmöten där ungdomarna får uttrycka vad de tycker fungerar bra och mindre bra. Alla ungdomar går i skola och erbjuds läxhjälp. Varje ungdom har en kontaktperson där kontaktpersonen tillsammans med ungdomen ska jobba vidare utifrån sina egna behov, men även utifrån genomförandeplan som uträttas tillsammans med ungdomen.