Verksamheter

Våra verksamheter

nackavarmdo
jane Frej

Nacka Värmdö hemsjukvård

Enhetschef
Jane Frej
Telefon direkt 076 187 20 66
Epost Jane.frej@privatenursing.se

Adress Skogsbovägen 5, 123 30 Gustavsberg
Fax +46101504219
Epost hsvnackavarmdo@privatenursing.se

Vi har idag uppdrag av Stockholms läns landsting och ansvarar för all basal hemsjukvård i hela Nacka Värmdö området. Vårt uppdrag gäller under all tid då ordinarie vårdcentral är stängd, kvällar, helger och nätter. Uppdragen kommer från vårdcentralerna eller i form av larm från Vårdguiden 1177. Alla hembesök utförs av Undersköterska eller Sjuksköterska som arbetar i gemensamt team.

 

malmabacke
siluett

MALMA BACKE

Verksamhetschef
Stefan Ilenius
Telefon direkt 073-516 81 20
Epost vclss4@privatenursing.se

Adress
Malma backe 3C, 756 47 Uppsala
Telefon 018-727 82 31
Mobil 073-516 81 22
Epost malmabacke@privatenursing.se

Gruppbostaden i Malma Backe 3C är del av en bostadsrättsförening i en trappuppgång där flera människor bor. De flesta dagar jobbar många boende på sina dagliga verksamheter.

gustafkjellberg
siluett

GUSTAF KJELLBERG

Verksamhetschef
Stefan Ilenius
Telefon direkt 073-516 81 20
Epost vclss4@privatenursing.se

Adress Gustaf Kjellbergs väg 13, 756 43 Uppsala
Telefon 018-727 82 24
Mobil 073-516 81 21
Epost gustafkjellberg@privatenursing.se

Gruppbostaden ligger i det som från början hörde till Ulleråkers sjukhus. Nu är det studentlägenheter förutom gruppbostaden. De flesta dagar jobbar många boende på sina dagliga verksamheter.

backvagen
siluett

BACKVÄGEN

Verksamhetschef
Stefan Ilenius
Telefon direkt 073-516 81 20
Epost 
vclss4@privatenursing.se

Adress Backvägen 1, 756 53 Uppsala
Telefon 018-727 82 04 
Mobil 0735-16 81 23
Epost backvagen@privatenursing.se

I Uppsalas södra stadsdelar ligger villaområdet Sunnersta. Gruppbostaden är i ett hus som är byggt för det ändamålet. Flera av de boende är hemma på dagarna. 

sandgropsgatan
rahman

SANDGROPSGATAN GRUPPBOENDE

Verksamhetschef
Rahman Bolhasani
Telefon direkt 070-319 05 50
Epost vclss10@privatenursing.se

Adress Sandgropsgatan 7, 753 34 Uppsala
Telefon 018-727 65 46
Mobil 0708-56 36 68
Epost sandgropsgatan@privatenursing.se

Sandgropsgatans gruppboende ligger i centrala Uppsala och är en del utav en bostadsrättsförening med egen trappuppgång där det bor flera olika brukare. Sandgropsgatans gruppboende är ett socialpsykiatri boende där majoriteten av människorna som bor här är hemma under dagtid.

helsingforsgatan
rahman

HELSINGFORSGATAN GRUPPBOENDE

Verksamhetschef
Rahman Bolhasani
Telefon direkt  070-319 05 50
Epost vclss10@privatenursing.se

Adress Helsingforsgatan 159, 752 64 Uppsala
Telefon 018-72 70 231
Epost helsingforsgatan@privatenursing.se

Helsingforsgatans gruppbostad är en friliggande villa vid ett bostadsområde i området Ekeby i Uppsala, boendet byggdes för ändamålet efter socialpsykiatrireformen 1995. Här bor flera brukare vilka primärt är hemma på dagtid.

Sandstensgatan
rahman

SANDSTENSVÄGEN GRUPPBOENDE

Verksamhetschef
Rahman Bolhasani
Telefon direkt 070-319 05 50
Epost vclss10@privatenursing.se

Adress Sandstensvägen 20, 752 67 Uppsala
Telefon 018-727 81 65
Epost sandstensvagen@privatenursing.se

Sandstensvägens gruppboende ligger i området Herrhagen längst ned på en gata med närhet till stora grönområden. Gruppbostaden byggdes efter socialpsykiatrireformen 1995 för ändamålet. Här bor flera brukare vilka under dagtid vistas på sina arbeten på daglig verksamhet.

vigmund
fotomall-180x180

VIGMUND VÅRD OCH OMSORGSBOENDE

Verksamhetschef
Nazila Sandberg Ghoreishi
Telefon direkt 073-516 81 28
Epost vcvigmund@privatenursing.se

Adress Gåvstavägen 19, 755 96 Uppsala
Fax +46101504218

Gruppledare Elisabeth Karlsson Telefon 018-727 75 07
Avdelningen ”Ängen” Telefon 018-727 75 04
Avdelningen ”Gläntan” Telefon 018-727 75 05
Sjuksköterska, Telefon 073-516 81 24
Sjukgymnast, Telefon 073-516 81 25
Arbetsterapeut, Telefon 073-516 81 26

Vigmund är ett vård- och omsorgsboende beläget i Rasbo utanför Uppsala. Boendet har stor fin trädgård med möjlighet till utevistelse och samvaro i trevlig miljö.Verksamheten drivs på uppdrag av Uppsala kommun.Det finns totalt 30 lägenheter varav två är dubbletter där par har möjlighet att bo tillsammans. Två lägenheter är avsedda för växelvård. Det finns en enhet för demenssjukdom med 9 lägenheter samt 21 lägenheter för personer med omvårdnadsbehov.

Vi har sjuksköterska i verksamheten dagtid och joursjuksköterska övrig tid. Verksamheten har även sjukgymnast och arbetsterapeut. Varje boende har en kontaktman. Omvårdnadspersonal finns på plats dygnet runt. Vår vårdhund är populär! Vigmund har en dagverksamhet där de boende och personer med biståndsbeslut från kommunen har möjlighet att deltaga i dagliga aktiviteter. Aktivitetsansvarig planerar för aktiviteter som är allt ifrån promenader till olika utflykter.Maten serverar vi från Dafgård och dagligen finns två rätter att välja mellan till lunch och middag. På helgen serveras en trerätters meny för extra festlig stämning.

allegarden
zegai

SPEGELBACKEN

Tf Föreståndare
Zegai Habtom
Telefon direkt 073-516 81 29
Epost zegai.habtom@privatenursing.se

Adress Spegelbacken 46-48, 187 65 Täby
Epost spegelbacken@privatenursing.se

Spegelbacken är ett HVB- boende för ensamkommande barn mellan 14-17 år. Efter man fyllt 18 år kan man bo kvar en tid, dock längst tills man fyller 21 år.  Vi arbetar medvetet och i nära samarbete med socialtjänst och gode män, med att göra dessa barn redo att flytta ut till eget boende så snabbt det är möjligt efter det att de fyllt 18 år.

Detta görs genom ett ständigt integrationsarbete genom bl.a. aktiviteter utanför boendet (både i grupp och individuellt), stöd att hitta praktikplatser, mycket eget ansvar för det egna boendet (ADL), tydlig struktur och tydliga regler på boendet. Kontaktpersonerna arbetar dels utifrån barnens egna uttryckta behov, dels utifrån det uppdrag verksamheten får för varje individ genom vård,- och genomförandeplaner.

bro
jane Frej

haningejouren

Enhetschef
Jane Frej
Telefon direkt 076 187 20 66
Epost Jane.frej@privatenursing.se

Adress Rudsjöterrassen 5
Fax +46101504219
Epost haningejouren@privatenursing.se

Vår sjuksköterskepatrull ansvarar för HSL-insatser inom särskilt, ordinärt och LSS boende i Haninge kommun. Vi har ett samordnande ansvar för verksamheterna under icke kontorstid och administrerar larm, telefonkonsultationer samt hembesök. Vi ger råd och stöd till såväl vård och omsorgspersonal som anhöriga.

hemsjukvard
fotomall-180x180

uppsalajouren

Verksamhetschef
Nazila Sandberg Ghoreishi
Telefon direkt 073-516 81 28
Epost vcvigmund@privatenursing.se

Adress Säbygatan 3, 753 23 Uppsala
Epost uppsalajouren@privatenursing.se
Fax +46101504208

Vår sjuksköterskepatrull ansvarar för HSL-insatser inom särskilt, ordinärt och LSS boende i Uppsala Knivsta området. Vi har ett samordnande ansvar för verksamheterna under icke kontorstid och administrerar larm, telefonkonsultationer samt hembesök. Vi ger råd och stöd till såväl vård och omsorgspersonal som anhöriga.

klockargarden
valmir

KLOCKARGÅRDEN korttidsboende

Verksamhetschef
Valmir Tahiri
Telefon direkt 073-521 50 73
Epost valmir.tahiri@privatenursing.se

Arbetsledare
Marie Johansson
Telefon 073-521 50 75
Epost marie.johansson@privatenursing.se

Adress Klockaregatan 3, 512 54 Svenljunga
Epost klockargarden@privatenursing.se

På Klockargården korttidsboende erbjuder vi boendeplatser till personer som är i behov av tillfällig omsorg. Det kan handla om återhämtning efter sjukhusvistelse, avlastning för anhörig vid egenvård i hemmet eller personer som är i behov av omsorg i väntan på permanent äldreboende.

Vi har flera lägenheter där vi har möjlighet att ta emot parboende. Vård och omsorgspersonal finns i verksamheten dygnet runt.

allegarden
valmir

ALLÉGÅRDEN

Föreståndare
Valmir Tahiri
Telefon direkt 073-521 50 73
Epost valmir.tahiri@privatenursing.se

Arbetsledare
Genc Avdiu
Telefon 073-514 41 37
Epost genc.avdiu@privatenursing.se

Adress Allégatan 37, 503 32 Borås
Epost allegarden@privatenursing.se

Allégården är ett litet HVB-hem för ensamkommande barn med plats för 5 barn och ungdomar. Målgruppen är pojkar och flickor mellan 14-18 år. Boendet drivs i egen regi.

Boendet erbjuder ett gott integrationsarbete där de boende får vara med och bestämma bland annat aktiviteter som erbjuds av boendet. Boendet erbjuder vidare husmöten där ungdomarna får uttrycka vad de tycker fungerar bra och mindre bra. Alla ungdomar går i skola och erbjuds läxhjälp. Varje ungdom har en kontaktperson där kontaktpersonen tillsammans med ungdomen ska jobba vidare utifrån sina egna behov, men även utifrån genomförandeplan som uträttas tillsammans med ungdomen.

villafornudden
valmir

VILLA FORNUDDEN

Föreståndare
Tf Valmir Tahiri
Telefon direkt 073-521 50 73
Epost valmir.tahiri@privatenursing.se

Kontaktperson
Genc Avdiu
Telefon 073-514 41 37
Epost genc.avdiu@privatenursing.se

Kontakt till Personal
073-514 41 33

Adress Trångsundsvägen 37, 135 52 Tyresö
Epost villafornudden@privatenursing.se

Villa Fornudden är ett litet boende med 7 platser i en villa med egen trädgård. Målgruppen är ensamkommande barn mellan 14 t.o.m 18 år. Boendet drivs i egen regi. Villa Fornudden ligger centralt i Tyresö med direkt närhet till kommunikationer och service.

Varje ungdom har en egen kontaktperson som har det övergripande ansvaret under boendetiden. Vi arbetar utifrån BBIC där vi aktivt arbetar med planering, utveckling och integrerings samhället.

dalgarden
valmir

DALGÅRDEN

Föreståndare
Valmir Tahiri
Telefon direkt 073-521 50 73
Epost valmir.tahiri@privatenursing.se

Arbetsledare
Genc Avdiu
Telefon 073-514 41 37
Epost genc.avdiu@privatenursing.se

Adress Uppegårdsgatan 2, 516 34 Dalsjöfors
Epost dalgarden@privatenursing.se

Dalgården är ett HVB-hem för ensamkommande barn med plats för 14 barn och ungdomar. Målgruppen är pojkar och flickor mellan 14-18 år. Boendet drivs i egen regi.

Boendet erbjuder ett gott integrationsarbete där de boende får vara med och bestämma bland annat aktiviteter som erbjuds av boendet. Boendet erbjuder vidare husmöten där ungdomarna får uttrycka vad de tycker fungerar bra och mindre bra. Alla ungdomar går i skola och erbjuds läxhjälp. Varje ungdom har en kontaktperson där kontaktpersonen tillsammans med ungdomen ska jobba vidare utifrån sina egna behov, men även utifrån genomförandeplan som uträttas tillsammans med ungdomen.