Vad vi gör

Private Nursing är ett privat aktiebolag som bedriver verksamhet inom vård omsorg och service. Vi har uppdrag och samarbete med ett stort antal vårdgivare inom privat och offentlig verksamhet. Vi förstår Er verksamhet och kan hjälpa Er med de tjänster som efterfrågas, från mindre uppdrag till helhetsansvar. Vi har delat in vår verksamhet i fyra affärsområden:

Äldreomsorg | Sjukskötersketjänster | LSS Boende | Individ och familj