Hållbarhetsarbete

IMG_0783-1

Hållbarhetsarbete

Vårt arbete skall vara långsiktigt hållbart för kunder och medarbetare. Det skall även bidra till ett långsiktigt ansvar för samhälle och miljö. Vi har en modell med samhällsengagemang och socialt ansvarstagande som bidrar till att ge någonting tillbaka av det vi fått. Genom ansvarsfulla beslut, engagemang och stöd utmanar och uppmuntrar vi andra att följa dessa exempel.

vård och omsorgstjänster

Vi sätter våra kunders intressen före våra egna. Vi skyddar våra kunder och har fullständig sekretess. Vi är tydliga med att det ställs höga krav på våra medarbetare i vårt dagliga arbete. Alla medarbetare skall känna till sin roll, målen och vilka förväntningar som ställs. Insatserna genom oss är attraktiva och erbjuder kunden långsiktigt mervärde. Ett samarbetsavtal med oss kan innebära helt eller delat ansvar och beslutas i samråd med kunden. Vi säger nej där vi inte kan uppnå önskat resultat.